والیبال، استعدادیابی، سمینار روسای استان ها

روسای استعدادیابی سراسر کشور در فریدون کنار گردهم می آیند

1395/03/05 - 12:37

چهارمین سمینار سراسری روسای استعدادیابی مردان و زنان سراسر کشور 12 خردادماه در فریدون کنار برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، چهارمین سمینار سراسری روسای استعدا...