والیبال، استعدادیابی، آغار مرحله نهایی

آغاز مرحله نهایی استعدادیابی در کشور

1395/11/27 - 10:25

مرحله نهایی استعدادیابی والیبال در بین پسران متولد سال های 1379 و 1381 از امروز در فریدون کنار آغاز شد و در هشت منطقه کشور ادامه خواهد یافت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبا...