والیبال، آموزش، کارگاه تخصصی

چهار کارگاه تخصصی در همایش کاربردی والیبال

1396/08/27 - 16:16

برگزاری چهار کارگاه تخصصی در نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی والیبال قطعی شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نخستین همایش ملی پژوهش های کاربردی در والیبال روز پنج شنب...