والیبال، آموزش، شناسنامه مربیان

اطلاعیه مهم کمیته آموزش در خصوص طرح سرشماری مربیان

1396/10/17 - 15:35

کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال طرح سرشماری الکترونیکی مربیان کشور را جهت ساماندهی بهتر آغاز کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال ...