والیبال، آموزش، توسعه ارتباطات ایران و آلمان

نشستی با محور افزایش ارتباطات والیبالی ایران و آلمان

1397/02/15 - 11:02

رئیس فدراسیون والیبال، رئیس کمیته آموزش و پژوهش و مدرس آلمانی فدراسیون جهانی، در نشستی افزایش ارتباطات والیبال ایران و آلمان را بررسی کردند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبا...