والیبال، آموزش، برنامه های تابستان

برگزاری دوره های تخصصی دانش افزایی برای مدرسان و مربیان

1397/02/26 - 09:38

رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال با بیان اینکه برنامه های متنوع آموزشی برای تابستان برنامه ریزی کردیم، گفت: سمینارهای بین المللی و تخصصی والیبال، و دوره ی سه روزه دانش افز...