والیبال،کنفدراسیون آسیا،کمیته مربیان،افشار دوست

افشاردوست: کمیته مربیان خواستار بازنگری در جام کنفدراسیون آسیا شد

1395/12/28 - 16:16

دبیرکل فدراسیون والیبال ایران و عضو کمیته مربیان کنفدراسیون آسیا گفت: کمیته مربیان کنفدراسیون آسیا خواستار بازنگری در سطح فنی رقابت های AVC CUP شد. به گزارش روابط عمومی فدارسیون و...