والیبال،چشم عقاب، انتخابی المپیک

دوربین های چشم عقاب، تیزبین و دقیق

1395/03/08 - 17:45

فدراسیون جهانی والیبال با طراحی سیستم دیجیتالی چشم عقاب و بهره بردن از ده هد دوربین در اطراف زمین و همچنین ورزشگاه تمام جزئیات یک مسابقات والیبال را رصد می کند. به گزارش روابط عمو...