والیبال،پلی آف، لیگ برتر مردان، پیروزی ارومیه

بانک سرمایه به سختی از سد شهرداری تبریز گذشت

1395/11/20 - 21:19

تیم والیبال بانک سرمایه صدرنشین دور مقدماتی در دیدار مرحله پلی آف به سختی شهرداری تبریز تیم هشتم دور مقدماتی را شکست داد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دور رفت مرحله نخ...

پیروزی شهرداری ارومیه با همراهی پنج هزار تماشاگر

1395/11/20 - 18:10

تیم والیبال شهرداری ارومیه در دیدار دور رفت مرحله نخست پلی آف موفق به شکست کاله مازندران با همراهی پنج هزار تماشاگر شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دور رفت مرحله نخست...