والیبال،لیگ جهانی،چهارمین نشست،افشاردوست

افشاردوست: آماده برگزاری هفته سوم لیگ جهانی هستیم

1395/04/02 - 14:11

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: کارهای اجرایی برگزاری هفته سوم لیگ جهانی در تهران از مدت ها قبل شروع شده است و برای میزبانی مناسب این رقابت ها آماده هستیم. به گزارش روابط عمومی فدراس...