والیبال،قهرمانی نوجوانان،چین

نوجوانان دختر آسيا/ دختران ايران نظاره گر بازی ازبكستان و چين تايپه

1395/12/17 - 15:10

نوجوانان دختر واليبال ايران در سالن برگزاری مسابقات حضور یافتند تا از نزديك بازی ازبكستان و چين تايپه را نظاره گر باشند. به گزارش روابط عمومی فدراسيون واليبال، يازدهمين دوره مسا...