والیبال،دیدارهای معوقه، پلی آف

شهرداری تبریز و صالحین ورامین پلی آفی شدند

1395/11/17 - 18:00

تیم های شهرداری تبریز و صالحین ورامین نیز به جمع تیم های صعود کننده به مرحله پلی آف لیگ برتر والیبال پیوستند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دو دیدار معوقه لیگ برتر والی...