والیبال،بانوان،لژیونرهای والیبال ایران، زینب گیوه و مائده برهانی

مائده برهانی: حرفه ای تمرین می کنیم/ انگیزه زیادی دارمبا افتخار در کشوری اروپایی با پوشش اسلامی بازی می کنم

1395/10/27 - 11:25

نخستین لژیونر اروپایی والیبال بانوان گفت: حضور دو بازیکن ایرانی در بلغارستان بازتاب های زیادی در این کشور و برخی کشورهای اروپایی داشت. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مائ...