والیبال،انتخابی المپیک، فرهاد، قائمی،

فرهاد قائمی: به قولی که داده بودیم، عمل کردیم

1395/03/13 - 12:27

دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران پس از پیروزی بر چین گفت: فکر می کنم دیگر المپیکی شویم و خوشحالم که به قولی که به مردم داده بودیم، عمل کردیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وال...