والیبال،استعداد یابی

  فاکتورهای مرحله نهایی استعدادیابی مشخص شد

1395/11/21 - 09:52

  هسته مرکزی کمیته استعدادیابی فدراسیون والیبال در نشست خود به موضوع های مختلف پرداخت و فاکتورهای مرحله نهایی استعدادیابی در کشور را نیز تعیین کرد. به گزارش روابط عمومی ...