واليبال باشگاه هاي بانوان آسيا

ديوار چين، سد محكم در برابر بانوان بانک سرمايه

1396/03/08 - 16:14

تيم واليبال بانوان بانك سرمايه سومين شكست خود در مسابقات واليبال باشگاه هاي بانوان آسيا را تجربه كرد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، در ادامه رقابت هاي واليبال باشگاه ها...