واليبال، قهرماني جوانان جهان، نتايج كامل روز سوم

قهرماني جوانان جهان؛ نتايج كامل سومين روز دور مقدماتي

1396/04/05 - 02:42

سومين روز دور مقدماتي مسابقات واليبال قهرماني جوانان جهان با هشت ديدار در جمهوري چك پيگيري شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانا...