واليبال، بانوان، تيم ملي

سومين ديدار تداركاتي بانوان ملي پوش در هانوي

1396/05/03 - 18:47

تیم ملی والیبال بانوان ایران سومین دیدار تدارکاتی و دوستانه خود را در هانوي برابر تيم ملي زنان ويتنام برگزار كرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال بانوان ایر...