واليبال، باشگاه هاي آسيا، قريب

قهرماني باشگاه هاي آسيا؛ قضاوت قريب در روز نخست/ برنامه روز دوم

1396/04/08 - 04:59

«عليرضا قريب» داور بين المللي واليبال ايران در نخستين روز رقابت هاي قهرماني باشگاه هاي آسيا قضاوت داشت. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرما...