واليبال، باشگاه هاي آسيا، تيم هاي نهم تاسيزدهم

قهرماني باشگاه های آسیا؛ تيم هاي نهم تا سيزدهم مشخص شدند

1396/04/15 - 12:05

تيم هاي نهم تا سيزدهم رقابت هاي واليبال قهرماني باشگاه هاي مردان آسيا مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هجدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان آسی...