همکاری های دوجانبه

تقوی: رشد والیبال آسیا از اولویت‌های کاری فدراسیون استآمادگی هرگونه همکاری با کشورهای منطقه از جمله عراق را داریم

1401/03/10 - 11:07

دبیرکل فدراسیون والیبال با بیان این‌که رشد والیبال آسیا یکی از اولویت‌های کاری فدراسیون است، گفت: والیبال ایران در راستای مسئولیت اجتماعی و وظایف حقوق بشری خود آماده همکاری و کمک ب...