نواب رئیس بانوان والیبال

12 تیرماه، گردهمایی نواب رئیس بانوان

1396/04/10 - 11:38

نشست نواب رئیس بانوان هیات های استانی فدراسیون والیبال روز دوشنبه 12 تیرماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدارسیون والیبال، نشست نواب رئیس بانوان هیات های استانی فدراسیون وا...