نظرخواهی سازمان لیگ، اصلاح آئین‌نامه

نظرخواهی سازمان لیگ برای اصلاح آئین‌نامه

1397/01/15 - 16:58

سازمان لیگ فدراسیون والیبال در نامه ای به هیات های استانی و باشگاه های فعال در والیبال برای اصلاح آئین نامه این سازمان نظر خواهی کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سی و...