نرگس افشین

برگزاری جلسه کمیته داوران فدراسیون والیبال

1400/03/10 - 19:20

جلسه کمیته داوران فدراسیون والیبال امروز با حضور اعضا با هدف بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی برای اهداف پیش رو برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، اولین جلسه حضوری کمیت...

سوت‌های جهانی برای افشین و قریب

1400/02/29 - 15:46

با اعلام فدراسیون جهانی والیبال، نرگس افشین و علیرضا قریب در رقابت‌های جهانی نوجوانان پسر و جوانان دختر سوت می‌زنند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نرگس افشین و علیرضا ق...

نشست آنلاین کمیته داوران فدراسیون والیبال برگزار شد

1400/02/06 - 10:03

نشست کمیته داوران فدراسیون والیبال با هدف بررسی عملکرد و برنامه‌ریزی برای اهداف پیش رو به صورت آنلاین برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، جلسه کمیته داوران فدراسیو...