نتایج روز نخست

نتایج روز نخست AVC کاپ زنان آسیا

1395/06/24 - 22:16

روز نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی کنفدراسیون زنان آسیا، AVC کاپ با برگزاری 4 دیدار پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، رقابت‌های کنفدراسیون والیبال زنان آسیا امرو...

نتایج روز نخست رقابت‌های باشگاه‌های زنان آسیافردا روز استراحت نماینده ایران

1395/06/13 - 22:25

روز نخست رقابت‌های والیبال قهرمانی باشگاه‌های زنان آسیا با برگزاری 4 دیدار در سالن آلونته اسپورت آرنا شهر مانیل پیگیری شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال ، هفدهمین دوره ر...