نایب رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا

دکتر داورزنی رسما نایب رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا شددر اجلاس هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا در بانکوک اتفاق افتاد

1396/02/24 - 14:24

دکتر محمدرضا داورزنی از سوی هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا رسما به عنوان نائب رئیس این کنفدراسیون و رئیس منطقه آسیای مرکزی انتخاب و معرفی شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون وال...