ناظران

برگزاری نشست هماهنگی ناظران مسابقات 1400 با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون

1400/07/26 - 15:19

جلسه هماهنگی و یکسان‌سازی فنی ناظران مسابقات لیگ‌های باشگاهی ایران در سال 1400 با حضور رئیس و دبیرکل فدراسیون والیبال برگزار شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال،...

جلسه هماهنگی ناظران مسابقات مردان و زنان 26 مهرماه در آکادمی ملی المپیک

1400/07/21 - 18:20

جلسه هماهنگی و یکسان‌سازی ناظران و عواملی فنی مسابقات والیبال در سال 1400 روز دوشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، بر اساس اعلام س...