نادر شوندی

شوندی: برنامه های متعددی در کمیته آموزش و پژوهش داریم

1395/07/05 - 14:47

رئیس کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال گفت: برنامه های متعددی در این کمیته داریم که بر اساس زمان بندی آن را اجرا خواهیم کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، نادر شوندی...