نائب رئیس کمیته ساحلی فدراسیون والیبال

انصاری: قانون پنجه در والیبال ساحلی تغییری نکرده است

1401/04/19 - 09:01

نایب رئیس کمیته ساحلی فدراسیون والیبال ایران با تاکید بر این‌که قانون پنجه در والیبال ساحلی تغییری نکرده است، گفت: اخیرا ایمیلی از فدراسیون جهانی والیبال به فدراسیون‌های ملی ارسال ...