مهدیه خواجه‌کلایی

خواجه‌کلایی: هنوز فرصت جبران داریم

1401/02/06 - 13:50

بازیکن تیم والیبال باریج اسانس ایران با بیان این‌که پیش بینی بازی سختی برابر نماینده تایلند داشتیم، گفت: هنوز فرصت داریم تا در دو بازی بعدی نتیجه خوبی کسب کنیم.   به گزا...