مصطفی کارخانه، تیم والیبال بانک سرمایه

کارخانه: مسابقات باشگاه‌های جهان از المپیک هم سخت‌تر است

1396/09/13 - 13:25

سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه گفت: به اعتقاد من، مسابقات باشگاه‌های جهان از المپیک هم سخت‌تر است چون بهترین بازیکنان جهان در قالب تیم‌های خود،‌ سال‌هاست که در کنار هم بازی می‌کنند...