مصطفی کارخانه، بانک سرمایه

کارخانه: هنوز کار برای‌مان تمام نشده و هدف‌مان قهرمانی استبرای شکست العربی با برنامه عمل کردیم

1396/04/14 - 19:02

سرمربی تیم والیبال بانک سرمایه گفت: تیم العربی قطر حریف بسیار قدرتمندی بود و برای پیروزی برابر این تیم با برنامه عمل کردیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مصطفی کارخانه پس...