مصطفی شجاعی

شجاعی: فعالیت تیم ملی بانوان سه محور کلی داردتحول در تیم ملی والیبال بانوان ضروری است

1396/06/13 - 15:28

مشاور فنی تیم ملی والیبال بانوان گفت: دوری از حواشی، رعایت نظم و انضباط و میل به جوانگرایی سه محور کلی فعالیت تیم ملی بانوان است. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، هجدهمین ...