مصدومیت سید محمد موسوی

موسوی: کولاکوویچ مربی خاصی استهنگامی به تیم ملی باز می‌گردم که مثمر ثمر باشم

1396/03/08 - 19:47

مدافع میانی تیم ملی والیبال گفت: کولاکوویچ مربی خاص و خوبی است و با بازیکنان با احترام سخن می گوید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سید محمد موسوی در حاشیه برگزاری آخرین تم...