مصدومیت سیدمحمد موسوی، تیم ملی والیبال، شهرام محمودی

آخرین وضعیت موسوی و محمودی از نگاه پزشک تیم ملی

1396/04/12 - 09:39

پزشک تیم ملی والیبال و بانک سرمایه آخرین وضعیت سید محمد موسوی و شهرام محمودی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سیامک افروزی افزود: بیشترین مصدومیت‌های والیبال...