مصدومیت امین اسماعیل نژاد

قهرماني زير ٢٣ سال جهان؛ اسماعيل نژاد مصدوم شد و در تهران ماند

1396/05/22 - 22:53

پشت خط زن تيم واليبال زير ٢٣ سال ايران در آخرين تمرين تيم مصدوم شد و جابر اسماعيل پور در آخرين لحظات جايگزين وی شد. به گزارش روابط عمومي فدراسيون واليبال، رقابت هاي قهرماني زير ...