مدیر دپارتمان ارتباطات

حکم احمدی‌نیا به عنوان مدیر دپارتمان ارتباطات صادر شد

1400/07/18 - 13:49

رئیس فدراسیون والیبال در حکمی حمید احمدی‌نیا را به عنوان مدیر دپارتمان ارتباطات منصوب کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون وا...