محمود افشاردوست، ریاست فدراسیون والیبال، انتخابات ریاست فدراسیون والیبال

افشاردوست: باید بستر لازم را برای رشد جوانان فراهم کنیمانتقادات نباید نسل جوان را سرخورده کند

1396/08/08 - 19:04

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: جوان های والیبال ایران آماده اند که به کشورشان خدمت کنند و باید بستر لازم را برای رشد آنان فراهم کنیم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، محمود ...

افشاردوست: تاکنون ثبت‌نامی برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون نداشتیم

1396/07/23 - 09:45

دبیرکل فدراسیون والیبال گفت: تاکنون ثبت نامی برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال و شرکت در انتخابات نداشته‌ایم. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصدی ریاست ف...