محمرد افشاردوست

افشاردوست ناظر فينال AVCكاپ زنان شددو نظارت در روز پايانى براى عضو ايران كنفدراسيون آسيا

1395/06/29 - 23:23

ديدار فينال مسابقات كنفدراسيون زنان آسيا در حالى فردا برگزار خواهد شد كه محمود افشاردوست نظارت اين ديدار را بر عهده خواهد داشت. به گزارش روابط عمومى فدراسيون واليبال، پرونده پنجمي...