محمد وکیلی سرمربی

وکیلی 16 بازیکن را به اردوی دهم دعوت کرد

1401/04/01 - 19:13

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوان پسر 16 بازیکن را به دهمین اردوی آماده‌سازی این تیم در شهر تهران دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، تیم ملی والیبال نوجوانان...

آغاز اردوی پنجم تیم ملی نوجوانان با حضور 19 بازیکن

1400/11/09 - 13:08

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر 19 بازیکن را به پنجمین اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پنجمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی وا...

دعوت 21 بازیکن به چهارمین اردوی تیم ملی نوجوانان

1400/10/15 - 08:33

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر 21 بازیکن را به چهارمین اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، چهارمین اردوی آماده‌سازی تیم ملی ...

دعوت 20 بازیکن به سومین اردوی تیم ملی نوجوانان

1400/09/11 - 17:03

سرمربی تیم ملی والیبال نوجوانان پسر 20 بازیکن را به سومین اردوی آماده‌سازی این تیم دعوت کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، سومین اردوی آماده سازی تیم ملی والیبال نوجوان...