محمد شاهمرادی

انتخابات فدراسیون والیبال؛ محمد شاهمرادی ثبت نام کرد

1396/07/26 - 10:26

محمد شاهمرادی در نهمین روز ثبت نام نامزدها برای تصدی ریاست فدراسیون والیبال ثبت نام کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، ثبت نام نامزدهای تصدی پست ریاست فدراسیون والیبال ...