محمد حسین شفقی، سازمان لیگ

شفقی: تکلیف نماینده ایران در باشگاه های آسیا در هيئت رئیسه مشخص خواهد شدخرید امتیاز یک تیم به منزله حضور در مسابقات لیگ داخلی است

1397/01/09 - 22:42

رئیس سازمان لیگ اعلام کرد: خرید امتیاز یک تیم به منزله حضور در مسابقات لیگ داخلی است و تکلیف نماینده ایران در باشگاه های آسیا در جلسه هيئت رئیسه مشخص خواهد شد. به گزارش روابط عم...