محمدرضا داورزنی، نشست نواب روسای والیبال

داورزنی: والیبال بانوان انتظارات را برآورده نکرده استبانوان والیبالیست ایران از نظر فیزیکی و ذهنی تفاوتی با برترین بازیکنان آسیا ندارند

1396/04/12 - 10:05

سرپرست فدراسیون والیبال با بیان اینکه در چند سال گذشته تفاوتی در برنامه ریزی برای مردان و زنان نبوده است، گفت: والیبال بانوان انتظارات افکار عمومی را برآورده نکرده است و باید دلایل...