مجمع عمومی- مشهد- اردیبهشت ماه

مشهد میزبان مجمع عمومی فدراسیون والیبال

1395/01/25 - 10:50

مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون والیبال روز چهارشنبه 22 اردیبهشت ماه به میزبانی شهر مشهد برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، دکتر محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون وال...