مايدا چيچيچ

مايدا: بازيكنانم تا آخرين بازى و آخرين امتياز جنگيدندبه آنها تبريك مي گويم

1395/06/30 - 14:43

سرمربى تيم ملى واليبال بانوان ايران ضمن ابراز رضايت از عملكرد تيمش در ٢ تورنمنت اخير ، گفت: ازبازيكنانم ممنونم، آنها تا آخرين امتياز و آخرين ديدار جنگيد. به گزارش روابط عمومى فدرا...