لیگ برتر والیبال، ق4رارداد جعلی گنبد

قرارداد جعلی کار دست گنبدی ها داد/ نماینده گنبد از لیگ برتر کنار گذاشته شد

1396/07/18 - 15:50

ارائه قراردادهای جعلی و چک های نا معتبر گنبدی ها را از لیگ برتر والیبال سال 96 خارج کرد و سازمان لیگ فدراسیون والیبال اعلام کرد که تیم ایرانیان گنبد به دلیل عمل نکردن به تعهدات لاز...