قوانین داوری FIVB

آخرین تغییر FIVB در علائم داوری

1397/01/28 - 11:41

کمیته داوران فدراسیون جهانی والیبال تاکید کرد داوران در زمان قضاوت بازی های والیبال باید تنها از علائم دست رسمی استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، کمیته داوران...