قهر عادل غلامی از اردوی تیم ملی والیبال، تیم ملی والیبال، خط خوردن عال غلامی از تیم ملی والیبال، امیر خوشخبر

خوش‌خبر: فدراسیون و کادر فنی از تصمیم ایگور حمایت کامل می‌کنندرفتار عادل قابل بخشش نیست / برای تداوم نظم و انضباط در تیم ملی مجبور به این تصمیم شدیم

1396/05/09 - 11:17

سرپرست تیم ملی والیبال ایران گفت: کنار گذاشتن عادل غلامی از تیم ملی والیبال بر اساس نظر کولاکوویچ است و فدراسیون و کادر فنی نیز از این تصمیم حمایت کامل می‌کند. برای تداوم نظم و انض...