قهرمانی کشور رده های سنی

وعده‌ای که محقق شد؛ آغاز فعالیت حرفه‌ای والیبال زنان در ساحلیشرایط مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده‌های سنی دختران کشور

1400/08/17 - 12:57

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی رده‌های مختلف سنی دختران کشور را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والبیال، در راستای سی...

ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور؛ آغاز رقابت آخرین گروه

1400/08/03 - 21:01

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی مردان زیر 22 سال کشور از امروز (دوشنبه) به عنوان آخرین گروه رده‌های سنی آغاز شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال س...

ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور؛ رونمایی از چهار تیم برتر زیر 16 سال

1400/07/24 - 10:05

چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور زیر 16 سال پس از پایان مرحله یک چهارم‌نهایی این رقابت‌ها مشخص شدند.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات وال...

ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور؛ هشت تیم برتر زیر 16 سال مشخص شدند

1400/07/23 - 16:18

هشت تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور زیر 16 سال در پایان مرحله یک هشتم نهایی مشخص شدند.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی...

ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور؛ نتایج نخستین روز زیر 16 ساله‌ها

1400/07/22 - 17:53

نخستین روز مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور زیر 16 سال امروز (پنج‌شنبه) با 23 دیدار در مشهد پیگیری شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی ق...

ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور؛ آغاز مسابقات زیر 16 ساله‌ها

1400/07/22 - 11:21

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور زیر 16 سال از صبح امروز (پنج‌شنبه) به میزبانی مشهد آغاز شد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده...

دستورالعمل مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی پسران رده‌های سنی کشور

1400/07/07 - 11:42

کمیته ساحلی فدراسیون والیبال شرایط و دستورالعمل برگزاری مسابقات قهرمانی رده‌های مختلف سنی پسران کشور را اعلام کرد.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیب...

مشهد میزبان مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده‌های سنی کشور

1400/07/03 - 13:08

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی رده‌های سنی مختلف کشور از 17 مهرماه به میزبانی مشهد آغاز می‌شود.   به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، پس از بازدید توفیق کابلی سرپرست ک...