قهرمانی مردان جهان، ایتالیا، بلغارستان

شهرهای میزبان مسابقات قهرمانی جهان مشخص شدند

1396/07/14 - 12:54

9 شهر میزبان مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در سال 2018 مشخص شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان در سال 2018 به میزبانی ایتالیا و...